Bakgrunden till Farmer Time Sverige
Farmer Time startade i England 2017 på initiativ av lantbrukaren Tom Martin som genom att starta upp videosamtal med en skola introducerade ett nytt sätt att berätta om engelsk livsmedelsproduktion för barn och unga. Tillsammans med lantbruksorganisationen LEAF (Linking Environment And Farming) har projektet fått en stor spridning i England med över 600 etablerade samarbeten mellan skolor och företag inom lantbruk och livsmedelskedjan. Här har man sett positiva effekter på engagemanget kring den engelska livsmedelsproduktionen inte bara hos barn, ungdomar och lärare i skolan utan även hos föräldrarna.

Farmer Time har utvecklats till ett internationellt samarbetsprojekt där flera länder arbetar kring utvecklingen med samma koncept, däribland Finland, Irland, Australien, Canada och Syd Afrika.

Farmer Time introducerades i Sverige våren 2019 av Hushållningssällskapet Västra i samarbete med Vänersborgs kommun. Idag arbetar flera Hushållningssällskap med att sprida konceptet i hela landet. Tillsammans med Hushållningssällskapen i Jönköping, Skåne och Jämtland har nu över 50 skolklasser och lantbrukare fått kontakt för att dela sina erfarenheter om lantbruk, matens ursprung och en hållbar utveckling.

Under 2020 -2021 fortsätter projektet att drivas och utvecklas i Sverige tillsammans med nya och fler samarbetspartner.

Vill du veta mer?
Kontakta oss gärna:

Hushållningssällskapet Västra 
Karin Carlsson, 0739-609224
karin.carlsson@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapet Jämtland
Ida Lindman
ida.lindman@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapet Jönköping
Lovisa Filipsson
lovisa.filipsson@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapet Skåne
Annika Jönsson
annika.jonsson@hushallningssallskapet.se