Bakgrunden till Farmer Time Sverige
Farmer Time startade i England 2017 på initiativ av lantbrukaren Tom Martin som genom att starta upp videosamtal med en skola introducerade ett nytt sätt att berätta om engelsk livsmedelsproduktion för barn och unga. Tillsammans med lantbruksorganisationen LEAF (Linking Environment And Farming) har projektet fått en stor spridning i England med över 350 etablerade samarbeten mellan skolor och företag inom lantbruk och livsmedelskedjan. Här har man sett positiva effekter på engagemanget kring den engelska livsmedelsproduktionen inte bara hos barn, ungdomar och lärare i skolan utan även hos föräldrarna.

Sedan våren 2019 arbetar Hushållningssällskapet Västra med att introducera Farmer Time nationellt  i Sverige och sprida kunskap om metoden som ett engagerande och hållbart sätt att tala om matens ursprung i skolan. Arbetet är ett samarbete mellan LEAF i England och flera Hushållningssällskap i Sverige.