Varför gör vi det här?
Allt färre barn och unga har idag en personlig relation och kontakt med svenskt lantbruk och de som producerar vår mat.  I samhället överlag är det ökande avståndet mellan konsument och producent ett återkommande dilemma. Därför är det viktigt att redan under skoltid berätta för barn och unga om matens ursprung. För att visa arbetet som sker på svenska gårdar är gårdsbesöken en viktig insats. Men idag har många skolor varken tid eller ekonomiska resurser att genomföra gårdsbesök. Likaså kan det vara svårt för lantbrukare att ta emot skolklasser på gården så ofta som man önskar. Farmer Time utgör därför ett komplement till gårdsbesök och de andra läromedel som redan finns om svenskt lantbruk och matens ursprung (ex. LRF:s Bonden i skolan).

Farmer Time riktar sig till barn och unga i grundskolan som är framtidens konsumenter, företagare, beslutsfattare, politiker och tjänstemän. Genom att stärka deras kunskaper om var maten kommer ifrån, hur den produceras och påverkar miljön får de större möjligheter att göra medvetna val i framtiden. Med Farmer Time kan vi visa matens väg genom hela livsmedelskedjan från gård till butikshylla. Genom att berätta om den spännande utveckling som sker inom lantbruket och svensk livsmedelsproduktion är förhoppningen är att fler unga ska inspireras till att studera och arbeta inom den gröna näringen i framtiden.