Inspiration från England

Mat, hälsa och hållbar utveckling i fokus Ute på den engelska landsbygden i Lincolnshire ligger grundskolan Washingborough Academy med barn från förskolan upp till motsvarande årskurs 6. I den här skolan har man tagit ett helhetsgrepp kring barnens hälsa och kunskaperna om matproduktion och hållbar utveckling. Vid en första anblick Read more…

Osttillverkning

Några klasser i Vänersborgs kommun har under året fått följa Alma Håkansson på Slommehagens gård i hennes arbete som mjölkbonde. Genom samarbetet har eleverna fått följa mjölkens väg från kon till mejeriet. Dom har fått lära sig mer om mjölken, vad den innehåller och kan användas till. Bland annat har Read more…