Lärare och lantbrukare sin vill delta i Farmer Time anmäler sitt intresse här på webbplatsen.  Projektledaren eller någon av de regionala kontaktpersonerna tar kontakt för att få lite mer information om förväntningar och önskemål.  Lantbrukaren matchas med en lärare och skolklass någonstans i landet eller i sitt närområde. Därefter samtalar lantbrukaren och klassen med varandra ca 10-20 minuter, varannan till var fjärde vecka, med hjälp av Skype, FaceTime, Messenger, What´s up eller liknande, direkt från gården till klassrummet.

Innan varje samtal stämmer lärare och lantbrukare av vad som aktuellt på gården och i skolan.  Lantbrukaren väljer en plats att genomföra samtalet på som visar vad som aktuellt på gården och som kanske knyter an till det som barnen arbetar med i skolan. Under samtalet kan barnen ställa frågor om det som händer på gården eller om det som man talat om i skolan. Barnen har vanligtvis massor av frågor om allt som händer på gården och på landet.

Här kan du ladda ner handledningsmaterial:

  Steg för steg
  Tips till skolan
  Tips till gården