Som lärare har du många möjligheter att koppla samtalen och de eleverna lär sig när de talar med lantbrukaren med din undervisning. Några exempel på hur samtalen kan kopplas till läroplanen åskådliggörs i bilden här nedanför.