Här hittar du exempel på dialoger som genomförts i olika årskurser.

Lammproduktion
Mjölkproduktion
Grisproduktion
Äggproduktion