Här samlar vi era vanligaste frågor med svar. Vi fyller på med nya frågor och svar kontinuerligt. Saknar du något här är du varmt välkommen att kontakta projektledningen.

Vad kostar det att delta i Farmer Time?
Farmer Time är ett kostnadsfritt projekt och de lantbrukare som deltar gör detta ideellt utifrån sina förutsättningar.

Hur gör jag för att delta?
Du anmäler ditt intresse att delta i genom att fylla i dina kontaktuppgifter på anmälningssidan. Därefter tar projektledningen kontakt med dig för ett samtal kring förutsättningar och önskemål.

Jag har blivit matchad med en lantbrukare/lärare, vad gör jag nu?
Tag kontakt genom mail eller telefon för att komma överens om hur och när ni startar det första samtalet med klassen. Gör ett testsamtal utan elever för att checka av tekniken på gården och i klassrummet.

Jag har kontaktat min ”skola”/”lantbrukare” men har inte fått något svar, vad ska jag göra?
Om du inte får kontakt, hör av dig till projektledare karin.carlsson@hushallningssallskapet.se

Hur lång tid tar ett samtal?
Varje samtal tar mellan 10-20 minuter

Vad kan samtalen handla om?
Prata med din lärare/lantbrukare om vad som är aktuellt på gården/skolan. Det som sker på gården kan ofta kopplas till skolans ämnesplaner och kunskapskrav. Idéer och förslag hittar du under sidan ”Praktikexempel”. Om du vill ha handledning och tips inför samtalet får du gärna kontakta karin.carlsson@hushallningssallskapet.se

Vilken app ska vi använda för videosamtalen?
Ni kan exempelvis använda FaceTime, Skype, Messenger eller GoogleDuo. Kom överens om vilken som passar er båda bäst. Har skolan exempelvis Chromebooks kan Google Duo vara ett bra alternativ. Han lantbrukaren en Iphone kanske FaceTime är enklast.

Hur många samtal förväntas jag göra om jag är med i projektet?
Det finns inga krav vare sig på skolan eller lantbrukaren att göra ett visst antal samtal. Men för att få en bra dialog och för att få till ett bra samarbete kan det ta lite tid. Det är därför viktigt att inte se samtalen som en engångshändelse utan som en återkommande händelse under förslagsvis ett läsår. Därefter kan man avgöra om det är dags att byta samarbetsskola/gård, fortsätta med samma klass eller byta till en annan klass. 

Kan ni hjälpa till att matcha mig med en gård/skola som ligger närmast?
Samtal mellan gård och skola bygger på videosamtal vilket möjliggör samtal oberoende av geografisk plats. Därför är inte vårt huvudfokus att para ihop gårdar och skolor som ligger nära varandra.