Bakgrunden till Farmer Time Sverige
Farmer Time startade i England 2017 på initiativ av lantbrukaren Tom Martin. Genom att starta upp videosamtal med en skola introducerade han ett nytt sätt att berätta om engelsk livsmedelsproduktion för barn och unga. Tillsammans med lantbruksorganisationen LEAF (Linking Environment And Farming) har projektet fått en stor spridning i England med över 600 etablerade samarbeten mellan skolor och företag inom engelsk livsmedelsproduktion. Här har man sett positiva effekter på engagemanget kring den engelska livsmedelsproduktionen inte bara hos barn, ungdomar och lärare i skolan utan även hos föräldrarna.

Nu är Farmer Time ett internationellt samarbetsprojekt där flera länder arbetar med samma koncept, däribland EnglandFinland, Irland, Australien.
Ladda ner: Farmer Time Impact Report 2020

Farmer Time introducerades i Sverige våren 2019 av Hushållningssällskapet Västra i samarbete med Vänersborgs kommun. Idag arbetar flera Hushållningssällskap med att sprida konceptet i hela landet. Tillsammans med Hushållningssällskapen i Jönköping, Skåne och Jämtland har hittills drygt 100 skolklasser och lantbrukare runt om i Sverige fått möjlighet att etablera samarbeten.

Kontakta oss för mer information