Ett internationellt samarbete
Farmer Time ett internationellt samarbetsprojekt där flera länder arbetar med samma koncept, däribland Sverige, EnglandFinland, Irland, Australien och Nya Zeeland. 

Farmer Time startade i England 2017 på initiativ av lantbrukaren Tom Martin, som såg ett behov av att hitta nya sätt att berätta om lantbruk och livsmedelsproduktion för barn och unga. Tillsammans med organisationen LEAF (Linking Environment And Farming) har projektet fått en stor spridning i England med över 600 etablerade samarbeten mellan skolor och företag inom engelsk livsmedelsproduktion. 

Läs mer om det interrnationella samarbetet – Farmer Time Impact Report 2021

Farmer Time i Sverige 
Farmer Time introducerades i Sverige av Hushållningssällskapet Västra hösten 2019. Genom ett Erasmusprojekt tillsammans med Vänersborgs kommun testades konceptet i några skolor innan det skalades upp regionalt och senare nationellt. Sedan 2020 samarbetar flera Hushållningssällskap i Sverige, från norr till söder, med att sprida och skapa kunskap om konceptet. Sedan starten 2019 har fler än 150 skolklasser och livmedelsproducenter matchas i Sverige.