Osttillverkning

Några klasser i Vänersborgs kommun har under året fått följa Alma Håkansson på Slommehagens gård i hennes arbete som mjölkbonde. Genom samarbetet har eleverna fått följa mjölkens väg från kon till mejeriet. Dom har fått lära sig mer om mjölken, Read more…

Samarbete med SLU

En grupp med Agronomstudenter på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) har fått i uppdrag av Hushållningssällskapet Västra att arbeta med FaceTime a Farmer i kursen ”Projekt och kommunikation i den agrara sektorn”. Tillsammans med två skolor och två lantbrukare i Uppsalaområdet har Read more…