Farmer Time är ett internationellt projekt som omfattar flera olika länder som samverkar inom samma ramverk och med samma koncept. Nu har även Finland genom Österbottens lantbrukssällskap startat upp Farmer Time Finland. Vi ser fram emot samarbetet med våra grannar i öst. Tillsammans ska vi utveckla metoden och hitta fler möjligheter att synliggöra matens ursprung i våra länder.

 

Kategorier: Farmer Time