Farmer Time handlar om att skapa relationer till framtidens konsumenter, företagare, tjänstemän och politiker. Genom att låta barn och unga ta del av vardagen på gården skapas ett intresse för lantbruket, landsbygden och svensk livsmedelsproduktion.

Genom att ge elever i grundskolan möjlighet att ställa frågor och få svar i realtid finns möjlighet att motverka missuppfattningar och fördomar om hur svensk livsmedelsproduktion går till.

Kategorier: Farmer Time