Vad kostar det att delta i Farmer Time?
Det kostar ingenting att delta i Farmer Time. Du deltar helt utifrån dina egna förutsättningar. 

Vilka typer av producenter deltar i Farmer Time
Vi vill visa bredden av svensk livsmedelsproduktion. Därför deltar producenter med många olika inriktningar från olika delar av Sverige – allt från småskaliga till storskaliga, ekologiska och konventionella, producenter med djurhållning, grönsaksodling, spannmål m.m. 

Hur gör jag för att delta?
Du anmäler ditt intresse att delta i genom att fylla i dina kontaktuppgifter på anmälningssidan. Därefter tar projektledningen kontakt med dig för ett samtal kring förutsättningar och önskemål.

Jag har blivit matchad med en lärare, vad gör jag nu?
Läraren tar kontakt med dig för att presentera sig och tillsammans kommer ni överens om hur ni kommer igång. Givetvis kan även du kontakta läraren. Vi rekommenderar att ni gör ett testsamtal utan elever för att checka av tekniken på gården och i klassrummet.

Läraren som jag blivit matchad med hör inte av sig?
Hör av dig till läraren med de kontaktuppgifter som du fått. Om du inte lyckas få kontakt, hör av dig till oss, så hjälper vi till! 

Hur lång tid tar ett samtal?
Varje samtal tar mellan 10-20 minuter.  

Vad kan samtalen handla om?
Du ska inte förbereda några lektioner! Berätta helt enkelt om vad som är aktuellt på gården här och nu, förklara vad du gör och svara på elevernas frågor! Håll det kort och enkelt!

Vilken app ska vi använda för videosamtalen?
Ni kan exempelvis använda FaceTime, Skype, Messenger eller GoogleDuo. Kom överens om vilken som passar er båda bäst.  Har skolan exempelvis Chromebooks kan Google Duo vara ett bra alternativ. 

Hur många samtal förväntas jag göra om jag är med i projektet?
Det finns inga krav vare sig på dig eller läraren att göra ett visst antal samtal. Men målet med samtalen är ju att barnen ska få se hur arbetet kan variera under olika delar av året. Det är därför viktigt att inte se samtalen som en engångshändelse utan som en återkommande händelse under förslagsvis ett läsår. Att bygga upp en relation till klassen kan ta lite tid och det blir roligare ju mer nu lär känna varandra. 

Kan ni hjälpa till att matcha mig med en skola som ligger närmast min gård?
Samtal mellan gård och skola bygger på videosamtal vilket möjliggör samtal oberoende av geografisk plats. Därför är inte vårt huvudfokus att para ihop gårdar och skolor som ligger nära varandra. Men givetvis försöker vi alltid hitta den lösning som blir bäst för alla!