Vad kostar det att delta i Farmer Time?
Det är helt kostnadsfritt att delta.

Kan alla årskurser delta?
Farmer Time är främst avsett att användas från förskoleklass till årskurs 9. 

Vilka typer av producenter deltar i Farmer Time
Vi vill visa bredden av svensk livsmedelsproduktion. Därför deltar producenter med många olika inriktningar från olika delar av Sverige – allt från småskaliga till storskaliga, ekologiska och konventionella, producenter med djurhållning, grönsaksodling, spannmål m.m. 

Hur gör jag för att delta?
Du anmäler ditt intresse att delta i genom att fylla i dina kontaktuppgifter på anmälningssidan. Därefter tar vi kontakt med dig för ett samtal kring förutsättningar och önskemål.

Jag har blivit matchad med en producent vad gör jag nu?
Tag kontakt genom mail eller telefon för att presentera dig och klassen. Vi rekommenderar att ni gör ett testsamtal utan elever för att checka av tekniken på gården och i klassrummet.

Jag har kontaktat min producent men har inte fått något svar, vad ska jag göra?
Om du inte får kontakt, hör av dig till oss så hjälper vi till.

Hur lång tid tar ett samtal?
Varje samtal tar mellan 10-20 minuter. 

Vad kan samtalen handla om?
Tanken med samtalen är att eleverna ska få en bild av vad som händer på gården i vardagen och under olika delar av ett år. På en gård är ingen dag den andra lik. Det är inte meningen att producenten ska förbereda några lektioner utan helt enkelt berätta vad som händer här och nu. 

För att eleverna ska kunna förbereda er med frågor och fundera över vad de vill veta mer om är det viktigt att du och lproducenten har kontakt någon dag innan samtalet för att stämma av vad som är på gång på gården. Passa på att berätta om vad eleverna har för funderingar och vad ni arbetar med för tillfället i skolan.

Vilken app ska vi använda för videosamtalen?
Ni kan exempelvis använda FaceTime, Skype, WhatsApp, Teams, Messenger eller GoogleDuo. Kom överens om vilken som passar er båda bäst. 

Hur många samtal förväntas jag göra om jag är med i projektet?
Farmer Time handlar om att eleverna ska få möjligheten att lära känna en svensk livsmedelsproducent och se vardagen på gården och hur den varierar under olika delar av ett år. Därför är det väldigt viktigt att inte se samtalen som en engångshändelse. Hör av er 1-2 gånger i månaden och håll samtalen korta! Ju mer ni lär känna varandra desto roligare blir det och eleverna utvecklas i sin förmåga att leda samtalen och ställa frågor.

Kan ni hjälpa till att matcha mig med en gård som ligger närmast?
Videosamtal möjliggör samarbeten oberoende av geografisk plats. Därför är inte vårt huvudfokus att para ihop gårdar och skolor som ligger nära varandra.