Hur går det till?
Mycket enkelt handlar det om att en skolklass och en lantbrukare samtalar med varandra med hjälp av ett videosamtalsverktyg, ex. Skype, FaceTime, Messenger eller Google Duo. Det handlar om korta samtal (10-20 minuter) som genomförs regelbundet (1-2 gånger i månaden) under ett års tid. Lantbrukaren kan då ta med skolklassen till olika aktiviteter på gården, på fältet, i traktorn eller kanske på kontoret för att berätta och förklara vad som händer just där och då under olika delar av året.

Under samtalen har eleverna möjlighet att ställa frågor och diskutera sånt som dom tycker är intressant. För läraren är samtalen en möjlighet att koppla läroplanen till verkliga exempel på gården. På samma sätt får svenska lantbrukare möjlighet att berätta om upp sin produktion för morgondagens konsumenter, beslutsfattare, företagare och politiker utan att det tar för mycket tid från det dagliga rutinerna. 

Det kostar ingenting att delta.