Mat, hälsa och hållbar utveckling i fokus

Ute på den engelska landsbygden i Lincolnshire ligger grundskolan Washingborough Academy med barn från förskolan upp till motsvarande årskurs 6. I den här skolan har man tagit ett helhetsgrepp kring barnens hälsa och kunskaperna om matproduktion och hållbar utveckling. Vid en första anblick ser skolan inte annorlunda ut än andra skolor men om man besöker skolgården så syns skillnaden. 

En del av skolgårdens gräsytor har plöjts upp till odlingsmark för potatis och rotfrukter och i en annan del finns ett stort tunnelväxthus som förser skolan med bladgrönt, kryddor och annat gott.  Som en röd tråd i undervisningen används Farmer Time i alla klasser. Lärarna använder samtalen för att lära barnen om hur maten produceras i England men också för att skapa en koppling mellan undervisningen och omvärlden i en rad olika ämnen. 

I filmklippet från BBC Countrylife får du en liten inblick i hur skolan lyckats integrera många olika metoder och aktiviteter i den dagliga verksamheten.

Kategorier: Aktuellt