Samtalen mellan skolklasser och lantbrukare får ofta positiva effekter, även utanför klassrummet. Vi besöker en skola där projektet bidragit till att öka intresset för närodlat och lokalproducerat hos skolledning och kökspersonal. Från att ha köpt alla sina livsmedel via grossist köper de idag in mejeriprodukter, ägg, grönsaker och kött direkt från leverantörer i närområdet. Det här innebär att eleverna i många fall fått följa produkterna hela vägen från gården till tallriken i skolmatsalen.

Kategorier: Aktuellt