En grupp med Agronomstudenter på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) har fått i uppdrag av Hushållningssällskapet Västra att arbeta med FaceTime a Farmer i kursen ”Projekt och kommunikation i den agrara sektorn”. Tillsammans med två skolor och två lantbrukare i Uppsalaområdet har dom genomfört två inledande samtal som har dokumenterats. Nästa vecka är det redovisning. Vi ser fram emot att ta del av deras erfarenheter!

Kategorier: Farmer Time