Stort tack till Agronomstudenterna Malin Holm, Linnéa Rohlin, Ella Råhlén, Kajsa Bruhn och Emil Bengtsson som gjorde en fallstudie av FaceTime a Farmer i kursen ”Projekt och Kommunikation i den agrara sektorn”. Studenterna testade konceptet tillsammans med två lantbrukare och två skolklasser för att analysera framgångsfaktorer och fallgropar för ett framgångsrikt samtal mellan gård och klassrum. Hela rapporten finns att läsa på hemsidan.

FaceTime-a-Farmer projektrapport SLU 2019

Kategorier: Farmer Time