Fyll i dina kontaktuppgifter och information om din gård respektive skola och klass här: Anmälningsformulär

När vi tagit i emot din intresseanmälan blir du kontaktad av oss som arbetar i projektet. Vi går igenom projektet, dina förutsättningar och önskemål. Därefter förmedlar vi kontakt med en livsmedelsproducent någonstans i Sverige.

Det är du som lärare som tar kontakt med den producent som du och din klass blivit matchad med. Tillsammans diskuterar ni igenom vilka förutsättningar ni har på skolan och på gården, förväntningar, vilket samtalsverktyg ni ska använda er osv.

Viktigt!
Glöm inte att prata igenom vilken information som ni kan delge elever och vårdnadshavare. Det är inte tillåtet att ta kort eller filma under samtalen om ni inte kommit överens om detta tillsammans.

Innan ni gör det första samtalet med klassen är det bra att kontrollera så tekniken fungerar som den ska i klassrummet och på gården. Gör därför ett testsamtal utan elever mellan gården och det klassrum där du ska ha samtalet.

Under testsamtalet testar du att ljudet hörs bra ut i klassrummet och att bonden hör dig. Testa gärna från olika platser i klassrummet.

Bestäm datum och tid för första samtalet med klassen.
Planera in fler samtal i förväg, så är chansen större att de verkligen blir av i tid. Tider och datum kan visserligen komma att behöva justeras men det gör det lättare att planera både på gården och för dig.

Ett samtal var 3:e-4:e vecka brukar vara lagom men det kan vara klokt att lägga det första och andra samtalet lite tätare, så ni kommer igång och lär känna varandra.

Några dagar innan varje samtal hör ni av er till varandra ex.via SMS eller mail stämmer av vad som är på gång på gården och berättar vad ni arbetar med i klassrummet.

På det här sättet kan du lättare förbereda eleverna kring det som samtalet kommer handla om.  Det leder samarbetet framåt och elevernas kunskaper fördjupas. 

Gör eleverna delaktiga utifrån ålder och mognad med att förbereda sina egna frågor till samtalen,  fundera över vad de kan och vad de är nyfikna på.

Det första samtalet kan vara lite nervöst för alla. Det blir ofta en presentation av klassen och gården medan de efterföljande samtalen mer inriktas på vad som är aktuellt på gården just då.

Förbered gärna eleverna genom att använda LRF.s skolmaterial ”Bonden i skolan”, som du hittar på webben www.bondeniskolan.se

Här hittar du fler tips från Farmer Time i England.

Samla klassen framför datorn och storbildsskärmen. Det är viktigt att alla kan se, höra och ställa frågor för att vara delaktiga i samtalet.

När alla är samlade är det dags att ringa upp er producent. Som lärare inleder du samtalet och får in klassen på rätt spår. Exempel:

– Hej, Vad roligt att få prata med dig igen! Idag hörde jag att du skulle vara ute på åkern och plöja? Det ska bli spännande att höra mer om!

Efter att producenten berättat vad som är aktuellt på gården brukar det passa bra att bjuda in eleverna att ställa de frågor som de förberett och prata om sånt som de undrar över. Ha gärna några reservfrågor i beredskap till de första gångerna, så kan du hjälpa till och fylla i dialogen om det behövs. Ibland kan du behöva hjälpa eleverna att styra upp och föra samtalet framåt för att behålla den röda tråden.

Håll koll på tiden!
15 minuter är lagom. Som lärare ansvarar du för att avrunda och avsluta samtalet i tid!

Det är inte säkert att alla hinner ställa just sin fråga. Då kan man spara den till nästa gång eller kanske skriva ned den i ett mail och skicka till bonden efteråt.

Hörs det dåligt?
Oftast räcker det med datorns mikrofon förutsatt att eleverna sitter samlat framför datorn. Men ibland blir det bättre ljud med en extern mikrofon, gärna en sådan som kan ta upp ljud från olika håll i klassrummet. Exempel på externa mikrofoner finns hos flera återförsäljare av datorer och IT-utrustning.

Återkoppling till er producent
Ett kortfattat tack på SMS eller mail, kanske med några ord om era intryck och tankar efteråt brukar vara mycket uppskattat och ger inspiration till kommande samtal.

Ett kul sätt att skapa en god relation är att låta eleverna skicka egna brev eller teckningar med sina reflektioner från samtalen.

Glöm inte att planera in nästa samtal tillsammans.

Lycka till!