Här hittar du en sammanfattning om Farmer Time. Vad handlar det om och hur kan du som lärare eller lantbrukare delta?